De consequenties van de AVG voor je website

De opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gaat bijna in. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gelden dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De AVG richt zich vooral op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen nog verwerkt worden voor specifieke, legitieme doelen en de persoonsgegevens moeten beveiligd worden met geschikte beveiligingsmethoden.

De AVG heeft dus veel consequenties voor uw website. Is uw website al klaar de voor de AVG? Download onze Whitepaper AVG en je website en krijg praktische tips en acties om je website AVG-proof te maken.

Ook is er een Checklist AVG en je website beschikbaar waarop alle acties inzichtelijk worden gemaakt.